Skip to main content

Nemzetközi tudományos konferencia

Színház a diktatúrában címmel szervez online konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színház és Multimédia Kutatóintézete 2020. december 10-én.


A második világháború után Kelet-Európában, így Romániában is létrejött totalitárius diktatúrák egy teljesen új, az addigi modellektől merőben eltérő gazdasági-társadalmi-kulturális struktúrát hoztak létre. A kultúra, a színházat is beleértve, egyszerre vált ellenséggé és eszközzé. A kultúra, így a színházi élet működésének általános kereteit a mindenkori hatalom, a pártvezetés politikája, ideológiai elvárásai befolyásolták vagy határozták meg.

 

Miként alakult a színházi életet közvetve vagy közvetetten befolyásoló ideológiai kurzus? Hogyan korszakolhatnánk ezt? Hogyan működött a cenzúra? Miként befolyásolta a hatalom a színházak műsorpolitikáját?  Hogyan alakultak az egyéni vagy csoportos karrierlehetőségek? Melyek a meghatározó színházi emberek a korszakból? Melyek a korszakalkotó színházak, társulatok, előadások?  Milyen volt a közönség és színház viszonya ebben a korszakban? Melyek voltak a korabeli drámairodalom jellemzői, nyelvi sajátosságai? Miként alakult a titkosszolgálat és a színház kapcsolata? Melyek az említett témakörök fontosabb forrásai? Hogyan használjuk, használhatjuk ezeket?

A fent megfogalmazott vagy hasonló kérdések megvitatására hívunk minden érdeklődő szakembert, tanárt, doktoranduszt.

Helyszín: a konferencia Zoom felületen zajlik, a belépéshez regisztrálni kell az alábbi linken:

https://us02web.zoom.us/j/86318272893

Meeting ID: 863 1827 2893

Passcode: 402565

Program

10,00 Köszöntések

dr. Balási András, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettese

dr. Novák Csaba Zoltán, kutató, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színház és Multimédia Kutatóintézetének vezetője

10:15 Előadások

  1. Szekcióvezető: dr. Novák Csaba Zoltán

10: 15

A szerelem szabadságharca, avagy Lehár Ferenc és az operett marxista megközelítésének „fonákságai” (Revoluția iubirii sau “aberațiile” interpretării marxiste a operetei lui Ferenc Lehár)

dr. KÉKESI KUN Árpád, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

10: 30

„Realizmusról, naturalizmusról és más badarságokról”. Gellért Endre 1952-es Ványa bácsi rendezése (“Despre realism, naturalism și alte nerozii”. Unchiul Vanea, regizat de Endre Gellert în 1952)

 dr. JÁKFALVI Magdolna,  Színház- és Filmművészeti Egyetem , Budapest

10: 45

Kulturális rezisztencia jelei a Bábszínházban. Hallgatásra ítélt Fabullónia. (Semnele rezistenței culturale în Teatrul de păpuși. Fabullónia condamnat la tăcere)

dr. ELEKES Márta-Adrienne, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

11: 00

Vasilache új ruhában. Vasilache falun című bábelőadás a marosvásárhelyi Állami Bábszínház repertoárjában (Vasilache în haine noi. Spectacolul Vasilache la țară în repertoriul Teatrului de Păpuși din Târgu-Mureș)

drd. BONCIDAI Dezső, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

11:15 Kérdések, vita

11:35 Szünet

11:50 Előadások

II. Szekcióvezető:dr. KÉKESI KUN Árpád

11:50

A politika színháza. A kulturális életre és a színházra vonatkozó   politikai-ideológiai keret alakulása a Ceaușescu-rendszer első évtizedében (Considerații privind cadrul politic și ideologic în primul deceniu al regimului Ceaușescu în perspectiva vieții teatrale maghiare din România)

dr. NOVÁK Csaba ZoltánMarosvásárhelyi Művészeti Egyetem

12:05

Marosvásárhelyi színész(ek) a Ceausescu-korszakban (Actori tîrgumurșeni în perioada Ceaușescu)

dr. BAKK-MIKLÓSI Kinga, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

12:20

A kor pulzusán. A Ceaușescu-rendszer színházi műsorpolitikája és az erdélyi magyar dráma. Sütő András „vidám játékai” a marosvásárhelyi színpadon (Pulsul timpurilor. Politica de repertoriu și dramaturgia maghiară din Transilvania. Comediile lui András Sütő pe scenele târgumureșene)

dr. GYÖRGY Andrea, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

12: 35

A színházi cenzúra társadalmi hatásai. Az Ősvigasztalás és a nagyváradi közönség az 1980-as években(Efectele sociale ale cenzurii teatrale. Spectacolul Ősvigasztalás și publicul orădean în anii optzeci)

dr. PLAINER Zsuzsa, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár

12: 50 Kérdések, vita

13:10 A konferencia zárása