Skip to main content

Új könyvsorozat jelenik meg Marosvásárhelyen

Studia Artis címmel jelenik meg könyvsorozat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának kezdeményezésére. Az egyetem doktoriskolás hallgatóinak munkáiból álló gyűjtemény első két kiadása már el is készült. Nagy Imola és Berekméri Katalin kétkezes könyvbemutatójára március 5-én, pénteken délután 6 órától kerül sor.


A beszélgetésre, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oldalán élőben Facebookon is közvetítünk, mindenkit szeretettel várunk, bekapcsolódni Zoom-on keresztül a következő linken lehet:

https://us02web.zoom.us/j/88027404095
Meeting ID: 880 2740 4095
Passcode: 096399

Az esemény házigazdája B. Fülöp Erzsébet színművész, a Doktori Iskola igazgatója. Meghívottak: Béres András, a Doktori Iskola korábbi vezetője, Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád egyetemi oktatók.

A sorozat minden kötete a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában végzett hallgatók kutatásain alapszik. A nyomtatott kiadványok létrejöttét a Communitas Alapítvány támogatta.

 

Nagy Imola a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa. Filozófiai tanulmányait alap- és mesterképzésen a  Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végezte. Egy ideig az Egyesült Államokban élt, majd tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában folytatta. Egyetemi oktatói pályáját Béres András egyetemi professzor esztétika és színházesztétika kurzusainak asszisztálásával kezdte, jelenleg is tanít a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Nagy Imola Nézővé válni című munkája egyetemi tankönyvként is használható tudományos kiadvány, a szerző doktori dolgozatának szerkesztett változata. Kortárs színházbeli észlelési folyamatok képezik a kiadvány kutatási területét, illetve olyan színházi tapasztalatok feltérképezése, amelyek különösképpen a kortárs színházra érvényesek. A nézőség színházelméleti tematizálása után a nézés, atmoszféraészlelés, hangzóság, szelf-képződés és nézői szubjektiváció folyamatait kísérelte meg a lehető legkomplexebb módon körbejárni és leírni. 

„Nagy Imola értekezése a gyakran hangoztatott, ám ténylegesen jóval ritkábban megvalósított interdiszciplinaritás mesterpéldája: színháztudomány, filozófia, antropológia és észlelésesztétika területei között teremt átjárást. Egyetlen sor erejéig sem válik spekulatívvá, mert minden megállapítása bekötésre került egy erős bölcseleti (filozófiai és színházelméleti) alapba, és konkrét példákkal került alátámasztásra. A példák nem pusztán szemléltetik a szabatosan megfogalmazott felismeréseket, hanem oly módon nyernek bemutatást, hogy a teoretikus észrevételek belőlük származtatott megfigyelések továbbgondolásaként: magukból a színházi előadásokból fakadó, ezért »élő« kérdésekre adott válaszokként szolgálnak.” (Kékesi Kun Árpád)


 

 

Berekméri Katalin a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színésze, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, ahol színészmesterséget és zenés mesterséget, 2016-tól szakmódszertant is oktat. Doktori fokozatát 2015-ben, színház és előadóművészet területen szerezte meg, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában. Berekméri Katalin Szerep a színészben – A színész munkája a repertoár-színházban címmel a színésszé válás, a pályán maradás beláthatatlan folyamatát elemzi a személyes életpálya és pedagógiai gyakorlat tapasztalatával. Téziseit aköré a felismerés köré szervezi, hogy bármennyire is egzakt megközelítéseket próbál a színészképzés, illetve a színház keresni önmaga és művelői számára, lehetetlen pontosan meghatározni, kiből lesz színész, ki marad pályán, illetve melyiküknek milyen áldozatot kell hoznia mindezért. A szöveg specifikusan a marosvásárhelyi színészképzés útján elinduló, az erdélyi magyar repertoár-színház társulati létezésének tapasztalatán keresztül kialakuló színészi gyakorlatot vizsgálja. A szerző az adódó és nem valószínűsíthető szakmai lehetőségek által meghatározott kompetencia megfogalmazására tesz kísérletet. 

"A jelent érzékeljük, a múltat értjük, s tudjuk, hogy a színész művészete képes bölcsen összegezni és kreatívan összekeverni ezt a tapasztalatot. Berekméri Katalin könyve azt a tanulási folyamatot követi végig, ahogy egy kamaszból színész válhat, egy színészből tanár, s mindezt egy kisváros kétnyelvű közösségére, a családi és baráti munkaközegére fókuszálva elemzi. Az írás szakkönyv és sajátos biográfia, hiszen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezető színésznőjének és a Művészeti Egyetem mesterségtanárának a város színjátszásában formálódott kérdéseit és cselekvési lehetőségeit tárja az olvasó elé. Így tudjuk meg, milyen diáknak, debütáló színésznek, vezetett repertoár-színésznek, rendezőnek, alkotótársnak, tanárnak, nőnek lenni Marosvásárhelyen 2021-ben, s így válik (az olvasó segítségével) a személyes emlékezet a város emlékezetévé." (Jákfalvi Magdolna)
 

Köszönjük a könyvek létrejöttében nyújtott segítséget Albert Mária egyetemi oktatónak, Traian Penciucnak, az UARTPress igazgatójának, Sós Beáta designernek és a Masterdruck nyomdának.