SYMBOLON - SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE

A SYMBOLON a multidiszciplináris szemlélet jegyében szerkesztett tudományos folyóirat, amelyet a színháztudományi kutatások megújítását célzó törekvéseink hivtak életre. Folyóiratunk ösztönzője kíván lenni mindazon szellemi erőfeszítéseknek, amelyek a színháztudomáyi diszciplinák módszertani perspektívájából közelítík meg a színházi jelenségeket. A színháztörténeti, -esztétikai, -antropológiai, -szociológiai, -szemiotikai, valamint a színészképzéshes kapcsolódó pszichologiai és pedagógiai kutatások mellett teret biztosítunk a színpadi nyelvet megújító kortárs kísérleti törekvések bemutatásának is. 

          A SYMBOLON multikulturális folyóirat: románul, magyarul és a legfontosabb világnyelveken egyaránt közlünk írásokat. A lap szerkesztői vezérlő elvként vallják magukénak e multikulturális szemléletet. Hitünk szerint ennek felvállalása olyan megkülönböztető védjegye folyóiratunknak, amelyet olvasóink is értékelni fognak. Meggyőződésünk, hogy a kevésbé ismert nyelveken közzétett tanulmáyok is nyugodtan besorolhatók a világnyelveken megjelenő irások mellé.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Főszerkesztő

Dr. Sorin Crişan, egyetemi professzor, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

Felelős szerkesztők

Dr. Minier Márta, egyetemi adjunktus University of Glamorgan, Cardiff 

Dr. Alina Nelega, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Dr. Cristian Stamatoiu,  egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

Szerkesztőségi titkár

Csép Zoltán, egyetemi tanársegéd, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

 

Szerkesztőség

Dr. Albert Mária, egyetemi adjunktus ,Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Dr. Gajdó Tamás, tudományos főmunkatárs, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest

Dr. Gáspárik Attila, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi professzor, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

Dr. Katja Krebs, egyetemi adjunktus, University of Bristol, Bristol 

Dr. Lázok János, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Dr. Denis Poniž, egyetemi professzor, University of Ljubljana – Academy for Theatre, Radio, Film and Television 

Dr. Marius Porumb, egyetemi professzor, a Román Tudományos Akadémia tagja, Archeológiaiés Művészettörténeti Intézet, Kolozsvár 

Dr. Lucian Roşca, egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

SZERKESZTÉSI ELVÁRÁSOK

SYMBOLON ISSN 1582-327X

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM KIADÓJA 540057 Târgu-Mureş/ Marosvásárhely • Köteles Sámuel u. 6 Tel./Fax: (040) 0265-266281 • e-mail: uat@uat.ro • www.uat.ro, www.symbolon.ro