TANÁRKÉPZŐ INTÉZET

FELVÉTELI A TANÁRKÉPZŐ INTÉZET

tanfolyamaira

 

MAGYAR TAGOZAT

2020

 

Iratkozás: 2020. október 1 - október 7 (13 óráig) online a felveteli@uat.ro címen

Vizsgák: 

I. fokozat (alapképzés)
2020. október  9,  8.00 óra  – interjú

II. fokozat (mesterképzés)
2020. október  9, 10.00 óra – interjú

A felvételire online kerül sor a ZOOM platformon. A kódokat a vizsga előtti napon e-mailen kapják meg.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:
Az I. FOKOZATRA:
 – interjú – felméri  a jelentkező oktatói képességeit, motivációját és viszonyulását a tanári pályához. 
    
A II. FOKOZATRA:
 - interjú - felméri  a jelentkező oktatói képességeit, motivációját és viszonyulását a tanári pályához.
 


Beiratkozáshoz szükséges iratok az I-es FOKOZATHOZ:

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak:
1. kitöltött iratkozási kérvény: román nyelvű kérvény, magyar nyelvű kérvény (csak a magyarországi diákoknak); 
2. Igazolás a beiskolázás támogatási formájáról (tandíjmentes vagy tandíjas).

A külsős jelentkezőknek (akik nem az egyetem hallgatói):
1. kitöltött iratkozási kérvény;
2. érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű igazolás;
3. születési anyakönyvi kivonat; 
4. orvosi igazolás; 
5. alapképzéses oklevél művészet szakterületről; 
6. házassági bizonyítvány – ha van; 
7. személyazonossági igazolvány; 

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok az II-es FOKOZATHOZ:

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak:
1. kitöltött iratkozási kérvény: román nyelvű kérvény, magyar nyelvű kérvény (csak a magyarországi diákoknak); 
2. Igazolás a magiszteri beiskolázás támogatási formájáról (tandíjmentes vagy tandíjas).
3. I-es Fokozatú Pedagógia Modul elvégzéséről szóló oklevél vagy igazolás;
4. I-es Fokozatú Pedagógia Modul oklevélmelléklet.


A külsős jelentkezőknek (akik nem az egyetem hallgatói):
1. kitöltött iratkozási kérvény: román nyelvű kérvény1 - 1-es fokozat, román nyelvű kérvény2 - 2. fokozat, magyar nyelvű kérvény (csak a magyarországi diákoknak); 
2. érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű igazolás;
3. születési anyakönyvi kivonat; 
4. orvosi igazolás; 
5. alapképzéses oklevél művészet szakterületről;
6. I-es Fokozatú Pedagógia Modul elvégzéséről szóló oklevél vagy igazolás;
7. I-es Fokozatú Pedagógia Modul oklevélmelléklet;
8. magiszteri oklevél művészeti szakterületről;
9. házassági bizonyítvány – ha van;
10. személyazonossági igazolvány.


A beküldött iratcsomók mérete ne haladja meg a 2MB terjedelmet. 

 

Bővebb felvilágosítás:

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@uat.ro,

www.szini.ro