Tanterv

A I-ES SZINTŰ PEDAGÓGIAI MODUL TANTERVE

Tanév

Félév

Tantárgy

Óraszám

(E+Sz)

Kredit

I. év

1.

Neveléspszichológia

(Psihologia educaţiei)

2+2

5

 

2.

A pedagógiai alapjai+Tantervelmélet és –

használat (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

2+2

5

II. év

3.

Oktatáselmélet+Az értékelés elmélete és gyakorlata

(Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi

metodologia evaluării)

2+2

5

 

4.

Szakmódszertan

(Didactica specialităţii)

2+2

5

III. év

5.

A számítógép alkalmazása az oktatásban

(Instruire asistată de calculator)

1+1

2

 

 

Pedagógiai gyakorlat I.

(Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I. )

3

3

 

6.

Tanulásszervezés

(Managementul clasei de elevi)

1+1

3

 

 

Pedagógiai gyakorlat II.

(Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II. )

3

2

 

 

Záróvizsga I-es szint

(Examen de absolvire: Nivel I)

-

5