Rektori üzenet

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem megérdemelt országos és nemzetközi hírnevének titka a a közös erőfeszítés, melyet kiegészít az európai és egyetemes alapelvekbe vetett hit és ezek gyakorlati alkalmazása. Közülük is kiemelten fontos a humanizmus értékeinek tisztelete és az esélyegyenlőség elve, amely kizárja a diszkrimináció bármely formáját. Ehhez társul a tantestület és a hallgatók alkotó együttműködése a képzési folyamat során, valamint a multikulturalizmus támogatása a jólét, igazság és szépség eszméinek éltetése érdekében.

Akadémiai közösségünk legfontosabb célja a kimagasló teljesítmény (az oktatásban, a tudományos kutatásban és a művészi alkotásban egyaránt), és mindannyian készen állunk a „próbatételek” teljesítésére, azoknak anyagi, politikai vagy egyéb természetétől függetlenül. Erősségünk az oktatók, kutatók és hallgatók felkészültsége és emberi tartása, de egyben az a képességünk is, hogy a felmerülő nehézségeket kihívásokká változtassuk.

Egyetemünk működésének alapvető paradigmája a tudás termelésére irányuló  tevékenység (és  mentalitás), mivel ez a hagyomány és a megújító erőfeszítések, a szabadság és haladás ötvözésének egyetlen lehetséges útja. A képzőművészet, az előadásművészetek és zene, valamint a hozzájuk társuló pedagógia és kommunikáció tartóoszlopaira az évek során felépítettünk egy szellemi környezetet és egy paradox módon nyitott „kasztot”, amennyiben minden megvalósításunk célja, hogy a „világ” látása és hallása elé táruljon. A világ pedig a mai és a holnapi közönség.

Dr. Sorin Crişan - egyetemi professzor, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora