Beiratkozás

Beiratkozás: 2023. szeptember 4-8.
Felvételi: 2023. szeptember 11-13.

Eredmények: 2023. szeptember 18-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2023. szeptember 18-22.

 

Figyelem! A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2023. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro - Külföldi jelentkezők figyelmébe!

 

  • Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.

 

  • Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:

ALAPKÉPZÉS:
Fișa de înscriere  (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de bac  (Érettségi oklevél) – elő- és hátlapja
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie  (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem! A követelményekben előírt vizsgarepertoárt az ott megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.

 

  • A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:


A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. típuskérvény,
2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékű diploma/bizonyítvány (eredeti); Azok a jelentkezők, akik 2023-ban érettségiznek, a felvételi iratkozásra végzős igazolást is hozhatnak az érettségi diploma helyett;
3. születési bizonyítvány – eredeti és fénymásolat;
4. személyazonossági igazolvány - eredeti és fénymásolat;
5. orvosi bizonyítvány;
6. három fénykép (3/4-es méret);
7. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;
8. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (fénymásolat);
9. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek)
10. házassági bizonyítvány (fénymásolat), szükség esetén;
11. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);
12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei);
13. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;
14. egy irattartó.

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére:

Színpadi művészetek - színművészet, bábművészet, koreográfia, rendező szak: 3000 lej/tanév

Teatrológia szak: 2000 lej/tanév

Audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szak: 2400 lej/tanév

Zene szak: 2000 lej/tanév

Látványtervező szak: 3000 lej/tanév

 

Külföldi állampolgároknak (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

- 750 EUR/hó (színpadi művészetek szakon)

- 420 EUR/hó (látványtervező és zene szakon)

- 950 EUR/hó (audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szakon)

 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett felvételi vizsgára érettségi diplomával (vagy ezzel egyenértékű irattal) rendelkezők jelentkezhetnek. 
Azok a felvételizők, akik két szakra is felvételt nyertek a következőképpen folytathatják tanulmányaikat:
- ha az első szakon államilag támogatott helyre jutottak be (vagy korábban államilag támogatott helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tandíjat kell fizetniük;
- ha az első szakon költégtérítéses helyre jutottak be (vagy korábban költségétrítéses helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tanulhatnak államilag támogatott helyen, amennyiben ilyen helyre nyertek felvételt.

 

 

Külföldi jelentkezők figyelmébe!

Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail: uat@uat.ro.

 

ALAPKÉPZÉS:

Alapképzés - tájékoztató: https://www.szini.ro/felveteli/alapkepzes

Felvételi iratkozás  - alap (romániai jelentkezőknek)

MAGISZTERI KÉPZÉS:

Magiszteri képzés  - tájékoztató: https://www.szini.ro/felveteli/magiszteri-kepzes

Felvételi iratkozás  - magiszteri (romániai jelentkezőknek)

 

DOKTORI KÉPZÉS:

Részletes tájékoztató a doktori felvételiről

          A Doktori felvételi vizsgák beosztása

Felvételi iratkozás  - doktori (romániai jelentkezőknek)

 


BEIRATKOZÁSI DÍJ:  100 lej minden szakra

Belföldieknek: A beiratkozási díjat befizetheti az egyetem pénztáránál vagy erre a bankszámlára:  RO32TREZ47620F330500XXXX. CUI: 4323101, Banca: Trazoreria Târgu Mureș
Az utalásnál tüntesse fel: "Taxă concurs admitere".

 

 

BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRVÉNYEK (a típusnyomtatványokat a későbbiekben frissítjük):

 

- Alapképzés RO , Alapképzés HU

- Magiszteri képzés RO, Magiszteri képzés HU

- Doktori képzés RO, Doktori képzés HU

- adatvédelmi nyilatkozat:  declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- vizsgarepertoár minta: Színművészet - szak, Koreográfia szak

- eredetiségi nyilatkozat - minta (Teatrológia szakra)

- iratelismertetési kérvény - külföldieknek: ALAPKÉPZÉS, MAGISZTERI KÉPZÉS