Beiratkozás

Beiratkozás: 2024. július 15-18.
Felvételi: 2024. július 22-26.                                                                     

Eredmények: 2024. július 30-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2024. július 31-ig.

 

Figyelem!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2024. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

  1. Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.
  2. Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:

ALAPKÉPZÉS:
Fișa de înscriere  (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de bac  (Érettségi oklevél) – elő- és hátlapja
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie  (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem! A követelményekben előírt vizsgarepertoárt  az ott megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.
 

3.   A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. típuskérvény,

2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékű diploma/bizonyítvány (eredeti); Azok a jelentkezők, akik 2024-ben érettségiznek, a felvételi iratkozásra végzős igazolást is hozhatnak az érettségi diploma helyett;

3. születési bizonyítvány – eredeti és fénymásolat;

4. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat;

5. orvosi bizonyítvány;

6. három fénykép (3/4-es méret);

7. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;

8. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (fénymásolat);

9. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek)

10. házassági bizonyítvány (fénymásolat), szükség esetén;

11. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei);

13. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;

14. egy irattartó.

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ:  100 lej

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére:

Színpadi művészetek - színművészet, bábművészet, koreográfia, rendező szak: 3000 lej/tanév

Teatrológia  szak: 2000 lej/tanév

Audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szak: 2400 lej/tanév

Zene szak: 2000 lej/tanév

Látványtervező szak: 3000 lej/tanév

 

Külföldi állampolgároknak (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

- 750 EUR/hó (színpadi művészetek szakon)

- 420 EUR/hó (látványtervező és zene szakon)

- 950 EUR/hó (audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, média szakon)

 

       A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett felvételi vizsgára érettségi diplomával (vagy ezzel egyenértékű irattal) rendelkezők jelentkezhetnek. 
       Azok a felvételizők, akik két szakra is felvételt nyertek a következőképpen folytathatják tanulmányaikat:
- ha az első szakon államilag támogatott helyre jutottak be (vagy korábban államilag támogatott helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tandíjat kell fizetniük;
- ha az első szakon költégtérítéses helyre jutottak be (vagy korábban költségétrítéses helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tanulhatnak államilag támogatott helyen, amennyiben ilyen helyre nyertek felvételt.

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! 

Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail: uat@uat.ro.

 

ALAPKÉPZÉS:

Alapképzés - tájékoztató: https://www.szini.ro/felveteli/alapkepzes

Felvételi iratkozás  - alap (romániai jelentkezőknek)

MAGISZTERI KÉPZÉS:

Magiszteri képzés  - tájékoztató: https://www.szini.ro/felveteli/magiszteri-kepzes

Felvételi iratkozás  - magiszteri (romániai jelentkezőknek)

 

DOKTORI KÉPZÉS:

Részletes tájékoztató a doktori felvételiről

        Felvételi iratkozás  - doktori (romániai jelentkezőknek)

 


BEIRATKOZÁSI DÍJ:  100 lej minden szakra az alapképzésen és a magiszteri képzésen

                                  200 lej a doktori képzésen

Belföldieknek: A beiratkozási díjat befizetheti az egyetem pénztáránál vagy erre a bankszámlára:  RO32TREZ47620F330500XXXX. CUI: 4323101, Banca: Trazoreria Târgu Mureș
Az utalásnál tüntesse fel: "Taxă concurs admitere".

 

 

BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRVÉNYEK (a típusnyomtatványokat a későbbiekben frissítjük):

 

- Alapképzés RO , Alapképzés HU

- Magiszteri képzés RO, Magiszteri képzés HU

- Doktori képzés RO, Doktori képzés HU

- adatvédelmi nyilatkozat:  declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- vizsgarepertoár minta: Színművészet - szak, Koreográfia szak

- eredetiségi nyilatkozat - minta (Teatrológia szakra)

- iratelismertetési kérvény - külföldieknek: ALAPKÉPZÉS, MAGISZTERI KÉPZÉS