TANÁRKÉPZŐ INTÉZET

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete (románul: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic – DPPD) azon hallgatókat várja, akik az egyetemi szakképzéssel párhuzamosan a tanári pálya gyakorlásához szükséges szaktudást is el szeretnék sajátítani. A Tanárképző Intézetbe tehát az egyetem valamelyik szakára már felvételt nyert hallgatók iratkozhatnak be. 

A tanári oklevél, amelyet az alapképzéssel párhuzamosan, az I. szintű pszichopedagógiai modul elvégzésével szerezhetnek meg a hallgatók, lehetőséget kínál arra, hogy szaktanárként a közoktatás elemi és általános iskolai szakaszaiban taníthassanak.

Ahhoz, hogy valaki a középiskola felső szakaszában (XI–XII. osztály) vagy a posztliceális oktatásban tanárként helyezkedjen el, a mesteri tanulmányokkal párhuzamosan végezheti el a pszichopedagógiai képzés II. szintjét.

A tanárképzés egységes tanterv alapján működik az ország teljes területén, megszervezése a MME-n is az 1/2011-es Oktatási Törvény és a 3850/02.05.2017 számú Miniszteri Rendelet előírásainak megfelelően történik, nappali tagozatos képzésként.

 

Felvételi 2023/2024

Iratkozási ív - I. szint, II. szint

Bővebb felvilágosítás:

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@uat.ro,

www.szini.ro

Tanárok:

 

Dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga, professzor - Intézetigazgató

Dr. Vargancsik-Thörik Krisztina Iringó, adjunktus