Színházművészeti és Színháztudományi Kutatóközpont

Kutatás és alkotás. A művészi alkotó munka és a tudományos kutatói munka megszervezése a Színházművészeti  és Színháztudományi Kutatóközpont keretében történik. A tudományos kutatás országos és egyéni kutatási tervek alapján jön létre. A művészi alkotás a Stúdió Színház repertoárjához, illetve az egyéni művész-szerződésekhez kötődik.

Az egyetem tanárainak és hallgatóinak alkotómunkája két irányban bontakozik ki: művészi alkotás (szerepek, rendezések, zenei alkotások, koreográfia, színházi előadások szövegének adaptációja, fordítása), valamint a színháztudományi kutatás (színháztörténet, színház- és drámaelmélet, színházesztétika, színészpedagógia) irányában.

Stúdió Színház. Az egyetem Stúdió Színházát  1962-ben építették. A Stúdió Színház repertoárszínházként működik, saját irodalmi titkársággal és PR-tevékenységgel, állandó adminisztratív személyzettel, A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kitüntetett helyzetben van azáltal, hogy saját repertoárszínházzal rendelkezik, hiszen a Stúdió Színház az egyetem gyakorló színpada, tanuló- és egyben alkotómunka helyszíne mind a diákok, mind a tanárok számra. A mestreszakos diákok minden színházi évadban legkevesebb négy előadást mutatnak be (kettőt a román és kettőt a magyar tagozaton). A Stúdió Színház műsorán hetente négy-öt előadás szerepel.

Akadémiai Műhely. Az utóbbi években az egyetemi színpad megnyílt az egyetemen oktató művészek számára is, az Akadémiai Műhely évente lehetőséget teremt egy művészi produkció bemutatására a Stúdió Színházban. Az Akadémai Műhely előadásai a román tagozaton: R. de Obaldia: Baby-Sitter, N. la Bute: Medea redux, valamint Z. Ghiţulescu: A fal. A magyar tagozat előadásai: R. Schimmelpfennig: Az arab éjszaka, Valahol Szecsuánban (Barabás Olga átírásában és rendezésében), J. Pielmeier: Isten Ágnese, M. von Meyenburg: A csúnya, Nora Reloaded (Ibsen nyomán), Szigarjev: Guppi, M. Vișniec: Kenyérrel a zsebben . Az Akadémiai Műhely Valahol Szecsuánban  című előadása jelentős fesztiválszereplései nyomán a következő díjakat nyerte el: Határon Túli magyar Színházak XVIII. Fesztiválján az Illyés Közalapítvány díja, Kisvárda város polgármesterének díja Barabás Olgának a Valahol Szecsuánban című előadás szövegkönyvének megalkotásáért, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza díja B. Fülöp Erzsébet és Tompa Klára színművésznőknek, illetve az Eger város Alkotóközösségi díját az egri XVIII. Magyar Stúdiószínházi Fesztiválon. A Nora Reloaded című előadást az aradi InterFest-en legjobb előadás díjra terjesztették fel, Tompa Klára színművésznő pedig a Kisvárdai Fesztiválon a legjobb női alakítás díját nyerte el. 

Egyéni és csoportos kutatások. Egyetemünk életében egyre növekvő súllyal van jelen a tudományos kutatás. A tudományos kutatás intézményes keretét az egyetemen működő, 2003-tól országosan elismert Színházművészeti és Színháztudományi Kutatóközpont biztosítja, ahol egyrészt egyéni kutatások folynak (pl. a színházi jel lélektana és fiziológiája, a posztdramatikus színház, Shakespeare-kutatások, interkulturális színház, a színházi kép), másrészt csoportos kutatások (pl. a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet színháztörténeti és színházantropológiai  szemléletű kutatása). A Kutatóközpont mellett más kutatások is folynak, pl. a zenetudomány terén: egyéniek –  pl. hangszertörténeti kutatás, a szakrális zene, a zenedramaturgia, a zenei interdiszciplinaritás és a zenei folklór kutatása, valamint csoportos kutatások, pl. a visszhang-jelenság az előadásban és a zenei alkotásban,  a zenei nevelés szerepe az oktatási folyamatban.  A multimédia-kutatás terén is léteznek egyéni kutatások, pl. vizuális kommunikáció az új médiában, európai médiatörvénykezés, valamint csoportos kutatások, pl. interetnikus kapcsolatok, kommunikáció és mass media.  

Konferenciák: 2000-től évente nemzetközi színháztudományi konferenciát szervezünk. A téma megválasztásában a szervezők tekintettel vannak nemcsak a tudományterület kurrens problémáira, hanem az egyéni kutatási témákra is. A konferenciák anyagát a szakreferensek elbírálása nyomán megjelentetjük a Symbolon című színháztudományi periodikában. A 2012-es évvel kezdődően minden évben megszervezésre kerül a Médiatudományi Konferencia, a Nemzetközi Színháztudományi Konferencia, a Művészet a nevelésben című konferencia, valamint a Doktori Iskola hallgatói számára szervezett konferencia Színház és Tudomány Között címmel.

Symbolon és UArtPress Kiadó. A Symbolon című színháztudományi szemle az akadémiai közösség tudományos szemléletének egyik fóruma, 2000-től jelenik meg rendszeresen. A folyóiratot, valamint a tanárok egyéni és csoportos kutatásainak nagy részét az Egyetem saját kiadója, az UartPressjelenteti meg.