Magiszteri képzés

ŐSZI FELVÉTELI  A 2022-2023-as TANÉVRE

MAGISZTERI KÉPZÉS

 

SZAKTERÜLET

 

 SZAK 

 

TANULMÁNYI IDŐ 

 

BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK

állami

 költségtérítéses 

MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETEK

Színművészet

2 év - nappali

-

-

Teatrológia. Művelődésszervezés

2 év - nappali

-

5

FILM ÉS MÉDIA

Művészetek és új média

2 év - nappali

-

4

ZENE

Korszerű zenei koncepciók

2 év - nappali

4

5

 

Beiratkozás: 2022. szeptember 5-10.
Felvételi: 2022. szeptember 12-17.                                                           

Eredmények: 2022. szeptember 19-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2022. szeptember 19-23.

 

!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2022. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

1.  Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen.
A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.

 

2.   ! Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:


MAGISZTERI KÉPZÉS:
Fișa de înscriere (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare 
Diploma de bac (Érettségi oklevél)
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem!: A szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási tervet a követelményeknél megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.
 

3.   A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
1. típuskérvény;
2. egyetemi oklevél – eredeti és fénymásolat;

3. érettségi oklevél – eredeti és fénymásolat;
3. születési bizonyítvány  - eredeti és fénymásolat;
4. házassági bizonyítvány  - fénymásolat (névváltozás esetén);
5. orvosi igazolás;
6. három fénykép (3/4-es méret);
7. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat;
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

9. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;

10. a szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási terv, amelyet  az erre megadott címrekell beküldeni az iratkozással egyidőben.

11. egy irattartó.

 
BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej  -  minden szakra

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 3000 lej / tanév

Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

750 EUR/ hó (Színház szakterület) és 950 EUR/hó (Film és Média szakterület).

A felvételi vizsgára  bármilyen szakterületen szerzett  alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.

 

 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

Szakterület: SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

I. SZÍNMŰVÉSZET szak

 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki)

 Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

 

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki)

 Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

 

Ajánlott könyvészet*:

  1.  Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;
  2.  Fischer-Lichte, Erika: A dráma története,Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;
  3.  Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.
  4.  Simhandl, Peter: Színháztörténet,Budapest, Helikon Kiadó; 1998;
  5.  Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

 

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.

 

II. TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak

 A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van:
Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik.
 

 Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez:
A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai:
- a kutatás címe
- a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.)
- a kutatási téma megjelölése
- a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése)
- könyvészet
A terv  terjedelme 4-5 oldal.

B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai:
- a projekt címe
- az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései
- a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások)
- az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív)
- a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása
- költsegvetési terv
- lebonyolítási ütemterv

A terv/projekt  terjedelme 5-7 oldal;
A kutatási tervet / kulturális menedzsment projektet a beiratkozással egyidőben, a teatrologiafelveteli@gmail.com címre kell elküldeni.

 

Szakterület: FILM ÉS MÉDIA

III. MŰVÉSZETEK ÉS ÚJ MÉDIA

A jelölteknek az iratkozással egyidőben egy audiovizuális alkotást (fotómappa, rövidfilm, dokumentumfilm, rádiójáték, stb.) is el kell küldeniük a  mediafelveteli@gmail.com címre.

 

A felvételi egy szakaszból áll:

  • az audiovizuális alkotás bemutatása;
  •  beszélgetés interjú formájában a bemutatott munka műfaji jellegzetességeiről, elkészítésének szakmai lehetőségeiről, az alkalmazott technikáról;
  • a jelölt vizuális kultúrájának, az audiovizuális műfajokhoz tartozó munkák készítéséhez való készség felmérése.

 

Szakterület: ZENE

IV. KORSZERŰ ZENEI KONCEPCIÓK

1. SZAKASZ - szóbeli vizsga (a végső jegy 25 %-a)

Általános zenei ismereteket felmérő interjú.

 

2. SZAKASZ - írásbeli és szóbeli vizsga (a végső jegy 75 %-a)

                Egy kutatási terv bemutatása a zenetudomány területén.

A 3-5 oldalas kutatási tervet az iratkozással egyidőben a zenefelveteli@gmail.com címre kell beküldeni.

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.