Magiszteri képzés

FELVÉTELI  A 2024-2025-ös TANÉVRE

MAGISZTERI KÉPZÉS

MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

SZAKTERÜLET

 SZAK 

TANULMÁNYI IDŐ 

JAVASOLT BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK*

állami*

 tandíjas

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

2 év - nappali

7

5

A rendezés művészete

2 év - nappali

7

5

Teatrológia. Művelődésszervezés

2 év - nappali

7

5

FILM ÉS MÉDIA

Művészetek és új média

2 év - nappali

7

5

ZENE

Korszerű zenei koncepciók

2 év - nappali

7

5

* * a helyek az Oktatási Minisztérium jóváhagyása esetén érvényesek

 

A FELVÉTELI IDŐSZAKA:

Magyar Művészeti Kar:

Beiratkozás: 2024. július 15-18.
Felvételi: 2024. július 22-28.                                                                        

Eredmények: 2024. július 30-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2024. július 31-ig.

 

Figyelem!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2024. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

  1. Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.
  2.  ! Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:


MAGISZTERI KÉPZÉS:
Fișa de înscriere (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare 
Diploma de bac (Érettségi oklevél)
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem!: A szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási tervet a követelményeknél megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.
 

      3. A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. típuskérvény;

2. egyetemi oklevél – eredeti és fénymásolat;

3. érettségi oklevél – eredeti és fénymásolat;

4.. születési bizonyítvány  - eredeti és fénymásolat;

5. házassági bizonyítvány  - fénymásolat (névváltozás esetén);

6. orvosi igazolás;

7. három fénykép (3/4-es méret);

8. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat;

9. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

10. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;

11. a szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási terv, amelyet  az erre megadott címrekell beküldeni az iratkozással egyidőben.

12. egy irattartó.


BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej  -  minden szakra

Befizethető az egyetem pénztáránál (Köteles Sámuel utca 6.) vagy Banki utalással :

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

RON -Számlaszám: RO32TREZ47620F330500XXXX

Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ

Adószám (Cod fiscal): 4323101

 

HUF* - Számlaszám: RO63BRDE270SV31950932700

Bank: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE TG. MUREŞ

SWIFT kód: BRDEROBU

* a befizetés napján érvényes  hivatalos RON-HUF  árfolyam szerint. Az egyetem nevét Magyarországi utaláskor is románul kell írni.

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 3000 lej / tanév

Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

750 EUR/ hó (Színház szakterület), 440 EUR/hó (Zene szakterület) és 950 EUR/hó (Film és Média szakterület).

A felvételi vizsgára  bármilyen szakterületen szerzett  alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

Szakterület: SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

I. SZÍNMŰVÉSZET szak

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki)

 Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki)

 Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

Ajánlott könyvészet*:

  1.  Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;
  2.  Fischer-Lichte, Erika: A dráma története,Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;
  3.  Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.
  4.  Simhandl, Peter: Színháztörténet,Budapest, Helikon Kiadó; 1998;
  5.  Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.

 

II. A RENDEZÉS MŰVÉSZETE szak

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki):

A színházi műveltséget felmérő interjú

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga, a végső jegy 70%-át teszi ki) :

A jelölt által készített, a színpadi művészetek (színház, zenés színház, rádiószínház, tévészínház, bábszínház) területéhez tartozó egyéni művészi projekt megvédése. Ez a művészi elképzelés szóbeli kifejtését, valamint bármely más, koncepciót alátámasztó eljárás (vázlat, képek, videófelvétel) bemutatását jelenti.  A művészi elképzelés kifejtését email-en kell elküldeni a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevét és a szakot.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.

 

III. TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak

A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van:
Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik.
 

 Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez:
A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai:
- a kutatás címe
- a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.)
- a kutatási téma megjelölése
- a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése)
- könyvészet
A terv  terjedelme 4-5 oldal.

B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai:
- a projekt címe
- az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései
- a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások)
- az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív)
- a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása
- költsegvetési terv
- lebonyolítási ütemterv

A terv/projekt  terjedelme 5-7 oldal;
A kutatási tervet / kulturális menedzsment projektet a beiratkozással egyidőben, a teatrologiafelveteli@gmail.com címre kell elküldeni.

 

Szakterület: FILM ÉS MÉDIA

IV. MŰVÉSZETEK ÉS ÚJ MÉDIA

A jelölteknek az iratkozással egyidőben egy audiovizuális alkotást (fotómappa, rövidfilm, dokumentumfilm, rádiójáték, stb.) is el kell küldeniük a  mediafelveteli@gmail.com címre.

A felvételi egy szakaszból áll:

  • az audiovizuális alkotás bemutatása;
  •  beszélgetés interjú formájában a bemutatott munka műfaji jellegzetességeiről, elkészítésének szakmai lehetőségeiről, az alkalmazott technikáról;
  • a jelölt vizuális kultúrájának, az audiovizuális műfajokhoz tartozó munkák készítéséhez való készség felmérése.

 

Szakterület: ZENE

V. KORSZERŰ ZENEI KONCEPCIÓK

1. SZAKASZ - szóbeli vizsga (a végső jegy 25 %-a)

Általános zenei ismereteket felmérő interjú.

2. SZAKASZ - írásbeli és szóbeli vizsga (a végső jegy 75 %-a)

            Egy kutatási terv bemutatása a zenetudomány területén.

A 3-5 oldalas kutatási tervet az iratkozással egyidőben a zenefelveteli@gmail.com címre kell beküldeni.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.

 

 Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.