Magiszteri képzés

FELVÉTELI  A 2023-2024-es TANÉVRE

MAGISZTERI KÉPZÉS

SZAKTERÜLET

 

 SZAK 

 

TANULMÁNYI IDŐ 

 

JAVASOLT BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK*

állami*

 

 költségtérítéses 

MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

 

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

2 év - nappali

7

5

Bábművészet

2 év - nappali

7

5

Alkalmazott bábművészet

2 év - nappali

7

5

Drámaírás

2 év - nappali

7

5

FILM ÉS MÉDIA

Művészetek és új média

2 év - nappali

7

5

ZENE

Korszerű zenei koncepciók

2 év - nappali

7

5

 

* a beiskolázási keretszámok az Oktatási Minisztérium jóváhagyása esetén érvényesek

 

Beiratkozás: 2023. július 10-14.
Felvételi: 2023. július 17-21.

Eredmények: 2023. július 24-ig.

A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2023. július 24-28.

 

!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2023. Június 17.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

 1. Az iratkozás online történik. (www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.


 

 1.      Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:


MAGISZTERI KÉPZÉS:
Fișa de înscriere (Beiratkozási típuskérvény) 
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare 
Diploma de bac (Érettségi oklevél)
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)

Figyelem!: A szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási tervet a követelményeknél megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben.

 

3. A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza:

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
1. típuskérvény;
2. egyetemi oklevél – eredeti és fénymásolat;

3. érettségi oklevél – eredeti és fénymásolat;
3. születési bizonyítvány - eredeti és fénymásolat;
4. házassági bizonyítvány - fénymásolat (névváltozás esetén);
5. orvosi igazolás;
6. három fénykép (3/4-es méret);
7. személyazonossági igazolvány - eredeti és fénymásolat;
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

9. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;

10. a szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási terv, amelyet az erre megadott címrekell beküldeni az iratkozással egyidőben.

11. egy irattartó.

 
BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej - minden szakra


 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 3000 lej / tanév

Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

750 EUR/ hó (Színház szakterület) és 950 EUR/hó (Film és Média szakterület).

A felvételi vizsgára  bármilyen szakterületen szerzett  alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.


 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

Szakterület: SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

I. SZÍNMŰVÉSZET szak

 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki)

Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

 

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki)

Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

 

Ajánlott könyvészet*:

 1. Bentley, Eric: A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;

 2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története,Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;

 3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.

 4. Simhandl, Peter: Színháztörténet,Budapest, Helikon Kiadó; 1998;

 5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

 

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.


 


 

II. BÁBMŰVÉSZET szak

 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki)

Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében, a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján.

 

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki)

Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

 

Ajánlott könyvészet*:

 1. Bentley, Eric: A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;

 2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története,Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;

 3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.

 4. Simhandl, Peter: Színháztörténet,Budapest, Helikon Kiadó; 1998;

 5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

 

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában


 

III. ALKALMAZOTT BÁBMŰVÉSZET

Gyakorlati vizsga:

 

10-15 perces egyéni műsor bemutatása (monológ, bábjáték, részlet egy animációs szerepből) bábuval vagy tárggyal.


 

IV. DRÁMAÍRÁS szak

1. SZAKASZ - írásbeli vizsga:

     - Egy dramatikus novella írása a helyszínen - friss, utcai megfigyelés alapján.     

2. SZAKASZ – szóbeli vizsga:

     - Beszélgetés a beiratkozáskor leadott drámatervről, írásokról, illetve színházi, szakmai kérdésekről.


 

A vizsga két szakaszán elért eredmény fele-fele arányban számít a végső jegy összetételében. A licenciátusi vizsgán elért jegyet nem vesszük figyelembe. 


 

A beiratkozáskor a jelentkezőknek dossziét kell elküldeniük a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevüket és a szakot.


 

A dossziénak tartalmaznia kell: 

- Egy drámatervet (2-3 oldal), és egy-két jelenetet, lehetőleg ebből az elképzelt vagy készülő színdarabból (5-10 oldal).

- Egy személyes hangvételű önéletrajzot (1-2 oldal).

- Bármilyen saját írást (egyet vagy többet), 5-15 oldal terjedelemben. Nem szükséges drámai szövegnek lennie, lehet novella, vers, riport, illetve bármely szöveg, amiről a jelentkező úgy véli, hogy megmutathatja vele íráskészségét, drámai érzékét, esetlegesen fantáziáját, empátiáját, humorérzékét vagy bármi más olyan készségét, amit fontosnak, jellemzőnek tart.

 

Abban az esetben, ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a  vizsga 2. szakaszában elért jegyet vesszük figyelembe.

 


 

Szakterület: FILM ÉS MÉDIA

V. MŰVÉSZETEK ÉS ÚJ MÉDIA

A jelölteknek az iratkozással egyidőben egy audiovizuális alkotást (fotómappa, rövidfilm, dokumentumfilm, rádiójáték, stb.) is el kell küldeniük a mediafelveteli@gmail.com címre.

 

A felvételi egy szakaszból áll:

 • az audiovizuális alkotás bemutatása;

 • beszélgetés interjú formájában a bemutatott munka műfaji jellegzetességeiről, elkészítésének szakmai lehetőségeiről, az alkalmazott technikáról;

 • a jelölt vizuális kultúrájának, az audiovizuális műfajokhoz tartozó munkák készítéséhez való készség felmérése.


 


 

Szakterület: ZENE

VI. KORSZERŰ ZENEI KONCEPCIÓK

1. SZAKASZ - szóbeli vizsga (a végső jegy 25 %-a)

Általános zenei ismereteket felmérő interjú.

 

2. SZAKASZ - írásbeli és szóbeli vizsga (a végső jegy 75 %-a)

  Egy kutatási terv bemutatása a zenetudomány területén.

A 3-5 oldalas kutatási tervet az iratkozással egyidőben a zenefelveteli@gmail.com címre kell beküldeni.


 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.


 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.