BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRVÉNYEK:

 - Alapképzés HU

 - Magiszteri képzés HU

 - Doktori képzés HU

 Adatvédelmi nyilatkozat - minta

- vizsgarepertoár minta: Színművészet - szak, Koreográfia szak

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

A 3331/04.03.2009-es Miniszteri Rendelet alapján, az Európai Únió tagállamainak állampolgárai, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció állampolgárai ugyanolyan feltételekkel vehetnek részt a felvételin, mint a román állampolgárok, az elvégzett tanulmányaik elismertetése után.  A külföldön végzett tanulmányokat a Román Okatási és Kutatási Minisztérium keretében működő  illetékes hatóságok ismerik el az egyetemre leadott dossziék alapján.

A külföldiek 2 szakaszban kell jelentkezzenek:

I. szakasz – a tanulmányi iratok elismertetése

II. szakasz – beiratkozás a felvételire

 I. SZAKASZ (határidő: 2023.06.17) - A külföldi tanulmányok elismertetéséhez az egyetemre leadott dossziénak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

ALAPKÉPZÉS:

1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére - ALAPKÉPZÉS;

2. Érettségi Oklevél  - hitelesített másolat és hivatalos, közjegyző által hitelesített fordítás román nyelvre;

3. Leckekönyvi kivonat* (bizonyítvány a gimnáziumi utolsó 2 év  tanulmányi eredményeről) – hitelesített másolat;

4. Egyetemi Oklevél (ha van) – fénymásolat;

5. Személyazonossági igazolvány és lakcímkártya - fénymásolat.

! Azokról  az iratokról, amelyeket angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven állítottak ki, csak egyszerű fénymásolat kell és nem kell román nyelvű fordítás.

*! A bejutó jelentkezők a Leckekönyvi kivonatról (bizonyítvány a gimnáziumi utolsó 2 év  tanulmányi eredményeről) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítást is le kell adjanak az eredményhirdetés után;

MAGISZTERI KÉPZÉS ÉS DOKTORI KÉPZÉS:

1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére -  MAGISZTERI / DOKTORI KÉPZÉS;

2. Egyetemi oklevél fénymásolata és hivatalos, közjegyző által hitelesített fordítása román nyelvre;

3. Ha az oklevélen nincs feltüntetve az elvégzett szak neve / szakterülete: Egyetemi leckekönyvi kivonat  (bizonyítvány) fénymásolata és hivatalos fordítása román nyelvre;

4. Személyazonossági igazolvány és lakcímkártya - fénymásolat

! Azokról  az iratokról, amelyeket angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven állítottak ki, csak egyszerű fénymásolat kell és nem kell román nyelvű fordítás.

A külföldi állampolgárok iratainak utolsó leadási határideje: 2023. június 17., 15 óra.

A határidő betartása a jelentkezéshez szükséges, hiányosan is elfogadjuk. Iratpótlás lehetséges 2023. július 15-ig.

Az iratokat postán is lehet küldeni (futárszolgálattal vagy ajánlott küldeményként) az egyetem címére:

 

Universitatea de Arte din Targu-Mures

Secretariat

str. Köteles Sámuel nr.6

540057 Târgu Mureș,

Jud Mures

Az iratok elküldése után a külföldi jelentkezők beiratkozhatnak a felvételire (II. s zakasz).

Az iratelismertetési díjat csak a bejutó jelentkezők kell befizessék az eredményhirdetés után, az egyetem pénztáránál. Az iratelismertetési díj 150 RON.

II. SZAKASZ (határidő: 2023.07.15)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK (külföldi állampolgárok részére):

 ALAPKÉPZÉS:
1. beiratkozási típuskérvény - letölthető az egyetem honlapjáról;

2. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
3. orvosi igazolás (családorvostól – igazolja hogy egészséges és alkalmas a továbbtanulásra);
4. három fénykép (3/4-es méret);
5. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;
6. vizsgarepertoár (színész szakra jelentkezőknek);
7. házassági bizonyítvány (másolat), szükség esetén;
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről). 
 
  MAGISZTERI KÉPZÉS:
1. beiratkozási típuskérvény  - letölthető az egyetem honlapjáról;

2. érettségi oklevél hitelesített másolata és román nyelvű fordítása;
3. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
4. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén);
5. orvosi igazolás (családorvostól – igazolja hogy egészséges és alkalmas a továbbtanulásra);;
6. három fénykép (3/4-es méret);
7. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

8. a felvételi követelmények szerint összeállított dosszié.

 

DOKTORI KÉPZÉS:
1. beiratkozási típuskérvény  - letölthető az egyetem honlapjáról;
2. curriculum vitae (magyar és angol nyelven)
3. publikációk és művészi alkotások jegyzéke (magyar és angol nyelven)
4. születési bizonyítvány hitelesített másolata
5. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén)
6. dolgozat  (a kutatási téma ismertetése)
7. három fénykép (3/4-es méret)

8. érettségi oklevél hitelesített másolata és román vagy angol nyelvű fordítása
9. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat hitelesített másolata (kötelező a 3 éves bolognai rendszer végzettjei esetében)

10. nyelvvizsga bizonyítvány (nem kötelező)**

11. orvosi igazolás (családorvostól – igazolja hogy egészséges és alkalmas a továbbtanulásra);

12. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);


** -  Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat.

BEIRATKOZÁSI DÍJ:

ALAPKÉPZÉS: 100 RON vagy 7800 HUF
MAGISZTERI KÉPZÉS: 100 lej vagy 7800 HUF
DOKTORI KÉPZÉS: 200 lej, nyelvvizsga-díj: 50 lej

A megszabott díjakat banki utalással is be lehet fizetni  az alábbi számlaszámokra:

 

UNIVERSITATEA DE ARTE,

Târgu-Mureș

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

Cod fiscal: 4323101

150 RON összeget:

RON - Számlaszám: RO32 TREZ47620F330500XXXX,

Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ

 

vagy

11600 forint összeget:

HUF - Számlaszám: RO63BRDE270SV31950932700

Bank: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE TG. MUREŞ

SWIFT kód: BRDEROBU

 

A befizetésnél tüntessék fel pontosan a beiratkozó jelentkező nevét, főleg abban az esetben ha az utalást nem a jelentkező végzi. Az utalásnál az egyetem román nevét kell beírni a kedvezményezetthez.

A befizetési bizonylatokat juttassák el a titkárságra, faxon (+40-265-266281) vagy e-mail-ben (uat@uat.ro).

Akinek gondot okoz az utalás, befizetheti az iratkozási díjat az egyetem pénztáránál, lejben, az iratkozási héten, július 14-ig.

A helyek függvényében szálláslehetőséget biztosítunk a felvételi időszakában az egyetem bentalkásában (Joliot Curie u. 28/A). A szállásdíj: 40 lej/nap/fő.

További információkat az egyetem titkárságán kaphatnak az érdeklődők a 0265-266281-es telefonszámon, valamint e-mail-en az uat@uat.ro vagy felveteli@uat.ro címeken.