Tanárképző Záróvizsga (I. modul)

A didaktikai portfolió összeállításának a pedagógia modul utolsó szemeszterében az a célja, hogy integrálja a különböző tantárgyak keretében szerzett ismereteket, a pedagógiai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és képességeket. A tantárgy másodlagos célja a további szakmai fejlődés megalapozása a kutatási eredmények értelmezési és alkalmazási képességének fejlesztésével, valamint a kutatást és gyakorlati alkalmazást egyesítő szemlélet kialakításával.

A didaktikai portfolió tartalma:

A hallgatók a szakmódszertanos vagy a 6. félévben pedagógiai tárgyakat (IAC, tanulásszervezés) oktató tanárok útmutatásával állítják össze a didaktikai portfoliót. Fontos, hogy a feladatok adaptációjában minden szemináriumvezető vegye figyelembe a szakterület jellegét.

A vizsga formája:

a) a portfólió leadása (lásd a portfólió elkészítésének követelményeit az I. pontban)

b) a portfólió megvédése (lásd a védés követelményei a II. pontban)

I. A portfolió tartalma és kidolgozásának követelményei:

1. A leadott portfolióban 3 kidolgozott téma, feladat anyaga szerepel. Az alábbiakban

felsorolt témák közül 3 kötelezően választandó.

2. A portfolió önértékelése (1−2 oldal):

a. A portfolió tartalomjegyzékének elkészítése;

b. A portfolió elkészítésében felmerült nehézségek, problémák;

c. A portfolió elkészítése során szerzett készségek, ismeretek;

d. Megjegyzések, javaslatok;

e. Javasolt jegy (önértékelés).

3. További értékelési szempontok:

• Logikus érvelés;

• Strukturált felépítés;

• Kritikus szemlélet;

• Kreatív ötletek;

• Korszerű megközelítés;

• Bibliográfiai források jelölése;

• Nyelvi igényesség.

• Formázás: A4, TimesNewRomán 12 pont, 1.5-ös sorköz, margó-2cm

II. A portfólió megvédése:

A vizsga valamelyik elkészített feladat bemutatásából áll. A vizsgán a bemutatást és a portfolió (írásbeli és szóbeli) önértékelését pontozzuk. Csak akkor zárjuk le a diákot, ha a vizsgán átmenő jegyet szerzett.

Értékelés:

Minden feladatot külön értékelünk (0–10). A végső jegy a 3 feladat és a védésen kapott jegy átlaga.

Ajánlott tematika:

 1. Magyarázó esszé a következő témában: A szakterület helye, szerepe, jelentősége az oktatásban – aktualitások és perspetívák (4 oldal).
 2. A hatékony tanárról alkotott képe – hasonlítsa össze a pedagógiai modul elején körvonalazódott és a modul végén kialakuló elképzeléseit! (3–4 oldal)
 3. Válasszon a szakterületéhez illeszkedő tematikát, melyet jellemezzen a kialakítandó speciális kompetenciák értékelésének módszertana szempontjból. Érveljen amellett, hogy az értékelés módszderei és eljárásai a művészetek szakterületéhez illeszkednek. (4–5 oldal)
 4. Írjon egy esszét a szakterületre irányuló oktatási tevékenységet meghatározó elvekre vonatkozóan! (5 oldal)
 5. Írjon egy pedagógiai vagy pszichológiai szaktanulmányra vonatkozó recenziót a szaktanár által megadott bibliográfia alapján! (3–4 oldal)
 6. Készítsen egy Power Point-os bemutatót a művészeti oktatásban használatos didatikai kommunikáció új technológiáira vonatkozóan! (max. 30 slide)
 7. Jegyezze fel a pedagógiai gyakorlat során mutatkozó pszichopedagógiai problematikát! Milyen módszereket alkalmazott a szakirányító tanár a problémák áthídalására? Ajánljon egyéb lehetséges módszereket! (3–4 oldal)
 8. Készítsen egy saját képessége fejlesztésére vonatkozó tervet, melyet a tanári páyán hasznosíthat! (2 oldal)
 9. Készítsen egy választható tantárgyra vonatkozó tantervet művészetek doméniumban! (4–5 oldal)
 10. Készítsen egy művészeti doméniumban tehetséges gyermekre vonatkozó pszichopedagógiai jellemzést. Miben látja a gyermek tehetségének fejlesztési lehetőségeit? Készítsen egy erre vonatkozó tervet! (4–5 oldal)
 11. A projekt-módszert hasznosítva ajánljon művészetek doméniumban 5–8 osztályra vonatkozó tematikát, feltűntetve az oktatási tevékenységek keretében megvalósításra váró didatikai célokat és feladatokat! (5–6 oldal)
 12. Készítsen egy együtműködésre vonatkozó tervet, mely az azonos életkorú, különböző iskolákhoz tartozó tanulók fejlesztését célozza meg! (5–6 oldal)
 13. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: A gyermekekhez és a gyermekkorhoz való viszonyulás a különböző történelmi korokban, a társadalom fejlődésének különböző állomásain. (4–5 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: Az öröklődés-környezet, a környezet-kultúra szerepe a gyermek művészi fejlődésében. (5–6 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: A gyermek elsődleges környezete: a család – a művészeti nevelésre vonatkozó neveléslélektani aspektusok. (4–5 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: A kreativitás jelentősége a művészetekben, a tanulók kreativitását fejlesztő módszerek és eljárások. (4–5 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: A gyermek szocializációs folyamata és a média. (4-5 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: Problémák a nevelésben, a művészeti oktatásban (pszichológiai problémák, beszédzavarok). (5–6 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: Válsághelyzetek a gyermek életében (válás, gyász, súlyos betegség, hosszas kórházi tartózkodás, stb.). (4–5 oldal)
 1. Írjon egy tudományos kisdolgozatot a következő témában: Művészetek oktathatósága?! (4–5 oldal)

 

Jó munkát!

Dr. Bakk-Miklósi Kinga, professzor