SZÍNMŰVÉSZET  szak (MAGISZTERI)_

Szakterület: Színház és előadásművészetek

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki)

 Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki)

 Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

 

Ajánlott könyvészet*:

  1.  Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;
  2.  Fischer-Lichte, Erika: A dráma története,Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;
  3.  Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.
  4.  Simhandl, Peter: Színháztörténet,Budapest, Helikon Kiadó; 1998;
  5.  Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.