Teatrológia MA

TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak

A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van:
Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik.
 

 Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez:
A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai:
- a kutatás címe
- a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.)
- a kutatási téma megjelölése
- a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése)
- könyvészet
A terv  terjedelme 4-5 oldal.

B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai:
- a projekt címe
- az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései
- a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások)
- az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív)
- a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása
- költsegvetési terv
- lebonyolítási ütemterv

A terv/projekt  terjedelme 5-7 oldal;
A kutatási tervet / kulturális menedzsment projektet a beiratkozással egyidőben, a teatrologiafelveteli@gmail.com címre kell elküldeni.