DRÁMAÍRÁS MA szak

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ - írásbeli vizsga:

     - Egy dramatikus novella írása a helyszínen - friss, utcai megfigyelés alapján.     

2. SZAKASZ – szóbeli vizsga:

     - Beszélgetés a beiratkozáskor leadott drámatervről, írásokról, illetve színházi, szakmai kérdésekről.

 

A vizsga két szakaszán elért eredmény fele-fele arányban számít a végső jegy összetételében. A licenciátusi vizsgán elért jegyet nem vesszük figyelembe. 

 

A beiratkozáskor a jelentkezőknek dossziét kell elküldeniük a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevüket és a szakot.

 

A dossziénak tartalmaznia kell: 

- Egy drámatervet (2-3 oldal), és egy-két jelenetet, lehetőleg ebből az elképzelt vagy készülő színdarabból (5-10 oldal).

- Egy személyes hangvételű önéletrajzot (1-2 oldal).

- Bármilyen saját írást (egyet vagy többet), 5-15 oldal terjedelemben. Nem szükséges drámai szövegnek lennie, lehet novella, vers, riport, illetve bármely szöveg, amiről a jelentkező úgy véli, hogy megmutathatja vele íráskészségét, drámai érzékét, esetlegesen fantáziáját, empátiáját, humorérzékét vagy bármi más olyan készségét, amit fontosnak, jellemzőnek tart.

 

Abban az esetben, ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a  vizsga 2. szakaszában elért jegyet vesszük figyelembe.