DRÁMAÍRÁS MA szak

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ - írásbeli vizsga

     - egy drámai helyzet kiépítése és színpadszerű drámaszöveg kidolgozása a bizottság által megadott témára   

2. SZAKASZ – szóbeli vizsga

     - a beiratkozáskor leadott projekt (drámai szöveg és indoklás) bemutatása, megvédése.

A vizsga két szakaszán elért eredmény fele-fele arányban számít a végső jegy összetételében. A licenciátusi vizsgán elért jegyet nem vesszük figyelembe. Beiratkozáskor a jelentkezőknek dossziét kell leadniuk*, amely tartalmazzon: egy drámatervezetet, a terv  írásos indoklását és a jelentkező által írt drámai szövegeket (5-10 oldal). Az indoklás terjedelme 3-5 gépelt oldal, amelyet az iratkozással egyidőben el kell küldenie a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevét és a szakot.

 

*Pontosítás:

Az alábbiakban a jelöltek javaslatokat találnak arra nézve, hogy milyen típusú drámai szövegeket iktathatnak a dossziéba 5-10 oldalnyi terjedelemben:

1. Színpadi jelenet a Szakítás-ról személyes tapasztalatok, élmények alapján (lehet egy pár, két barát vagy szülő-gyerek szakítás is). A szövegből derüljön ki a szereplők karaktere, előtörténete, az a helyzet, amely a szakítást kiváltotta (max. 3 oldal)

2. Válasszon ki egy olyan újsághírt, cikket a napi sajtóból, amely érzése szerint drámai konfliktust tartalmaz, és vázolja, hogyan építene jelenetet, színpadi cselekvést köré. Rövid párbeszéddel érzékeltesse az elképzelt jelenet világát, stílusát. A cikket is mellékelje a drámaötlethez. (max. 2 old).

3. "Fordítsa le" mai magyar nyelvre a "Lenni vagy nem lenni" monológot a Hamletből (ford. Arany János), megőrizve  a drámai szituáció által hordozott érzelmi, indulati töltést. Az átírás nyomán prózai szöveg szülessen (max. 1 oldal).

4. A jelölt által benyújtott drámtervezet drámai formában kidolgozott jelenetei, részei (tetszőleges számú drámai szöveg)

Csatolhatók még bemutatkozó szövegek:

- Önéletrajz  szubjektív módon - személyes érzések, hangulatok, kétségek jegyében. (max. 2 oldal)

- Saját szépirodalmi alkotás, amelyről úgy érzi, kifejezi a személyiségét (vers, rövidpróza, jelenet stb. - lehet korábbi, már publikált mű is)

 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, az írásbeli  I. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe.