AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ: FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA szak

Szakterület: Film és média

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyból:
• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag)
 

2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:

  • Képalkotó képesség felmérése;
  • Egy (fiktív vagy valós) történet elmesélése képek segítségével;
  • Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;
  • Érvelési képesség felmérése;

A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:
- 40% az írásbeli vizsga jegye;
- 60% a szóbeli vizsga jegye.
Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, a szóbeli vizsga jegye a döntő.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett Sajtófotó pályázat első helyezettje nem kell részt vegyen a 2. Szakasz két felmérésén (Képalkotó képesség felmérése; Egy fiktív vagy valós történet elmesélése képek segítségével)