ZENE szak

Szakterület: Zene

Marosvásárhelyen a zenei felsőoktatásnak múltja van. Erre építve mondhatjuk magunkról: közel másfél évtizede, 2004-ben újjászülettünk.  Sokan tudják már, hogy a magyar nyelvű zenei oktatás a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen talált otthonára. Ódon hangulatú, jól felszerelt ház falai közt, a kiscsoportok előnyeit élvezve, zajlik a tudományos-művészeti tevékenység.

Immár tíznél is több évfolyamot engedtünk útjára, s jó érzés tudni, hogy bőven vannak akikre büszkék lehetünk. Elsősorban magyar zenetanárokat képezünk, akik számára a Korszerű zenei koncepciók magiszterivel adva van a továbbtanulás lehetősége, sőt a tanügyi fokozatok megszerzése is biztosított nálunk. S mindez anyanyelven. Meggyőződésünk, hogy akkor értünk célba, ha végzőseinknek e pályán sikerül helytállniuk. S máris örömmel nyugtázzuk, hogy nagyrészüket sikerült „megfertőznünk” a pedagógusi pálya elhivatottságával.

A tanügyön kívül, kulturális intézmények berkeiben, így a Marosvásárhelyi Filharmóniában, a Maros Művészegyüttesben, a Színházban, a helyi Rádióban, az egyházak szolgálatában is van már jónéhány „összeköttetésünk”.  De megdobban  a szívünk, amikor a egyre több kórus élén, énekkari találkozókon, a Művészeti Szaklíceum diákjainak hangversenyein egykori ifjú karvezetőinket látjuk viszont, helyi lapokban, újságokban tevékenységükről olvasunk. Magyar történelmi ünnepekre vagy egyéb alkalmakra szóló repertoárért sem kell messze szaladni,  a Szászcsávási Dalárda vagy a Marossárpataki Iskola Leánykara kínálja ezeket itthon élőben vagy akár felvételen megörökítve, s hordozza a különleges helyi értékeket határon túlra is, az eredmények pedig fiatal zenetanáraink munkáját dícsérik.

Mindez talán azért lehetséges, mert Marosvásárhely a kultúra fészke, az élő művészetek városa, ahol vagy ahonnan kirepülve mindenki helyet s feladatot talál magának. De bizonyára azért is, mert tanáraink nem a számonkérés magaslatára helyezkedve nyesegetik a vad hajtásokat, hanem arra kíváncsiak: hogyan lehet mindenkiből egyenként a legtöbbet, a legértékesebbet felszínre hozni.

 

 FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):     
Zenei képességek felmérése.
 

2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):  
A vizsga menete:
a). Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával.
b). Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét.
c). Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak:
hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések.

Bibliográfia:
Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000
Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, az írásbeli próbán elért jegyet vesszük figyelembe.