RENDEZŐ szak 

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ (kizáró jellegű szóbeli vizsga):

Megfigyelőképesség, vizuális memória, alkotó képzelet, drámai érzék felmérése

A vizsga menete:

a) A jelentkezőnek elemeznie kell egy fényképet vagy festményt. A vizsga során a jelöltnek bizonyítania kell vizuális memóriáját, kreatív fantáziáját, azon képességét, hogy a képzeletbelit valóságosra fordítsa; hogy a képbe foglalt világot behatárolja; bizonyítania kell megfigyelő- és elemzőképességét, vizuális memóriáját (miután visszaadta a képet); meg kell ragadnia a közlés szándékát (hogy mit akart kifejezni a szerző, címet kell adnia a műnek);

 

b) Egy valóságos apróhirdetés elemzése. A vizsga célja a jelentkező alkotó képzeletének, drámai érzékének és azon képességének a felmérése, hogy valóságos élethelyzeteket és személyeket teremtsen, felépítsen egy, a hirdetés által sugallt drámai helyzetet (konkrét adatokkal, következtetésekkel, életrajzokkal, karakterekkel, viszonyokkal, stb.);

 

c) A vizsgarepertoár valamelyik drámájából választott szereplőnek a drámai szövegen kívüli helyzetben való elképzelése, a helyzet kiépítése; egy drámai szereplő pszichológiai elemzése, a történelmi-társadalmi környezet és valóság érzékelése;  a  színpadi képekben való gondolkodás képességének felmérése; a szereplők személyiségének ismerete, képzettársítás felmérése; azon képességének ellenőrzése, hogy  közvetlen kapcsolatot teremtsen két szereplő között, akik a dráma szövege szerint nem találkoznak, hogy javaslatot tegyen a szereposztásra, stb.

 

2. SZAKASZ (szóbeli és gyakorlati vizsga):

Drámaelemzés és színrevitel: egy drámai mű elemzése a felvételi vizsga anyagából; az elemzett dráma egyik részletének színrevitele

A vizsga első része egy drámai mű elemzéséből áll, a színpadi jelenetekbe való átültetés szándékával. A vizsga második részében a jelentkező színpadra viszi az elemzett drámai mű egy rövid részletét (amely a vizsgatételben szerepel)  a rendelkezésére álló szereposztással, díszlettel és kellékek felhasználásával. A vizsgabizottság biztosítja a jelentkezőknek a sokszorosított szövegeket és a tétel előkészítéséhez szükséges időt.

A rendezői szak kötelező vizsgaanyagát az egyetem székhelyén is lehet tanulmányozni.

 

Ha két jelentkező médiája azonos, a rövid részlet színpadra vitelénél elért jegyet vesszük tekintetbe.

 

Felvételi vizsgaanyag (vizsgarepertoár):

 

  1. William Shakespeare: Romeo és Júlia
  2. J.B.P. Moliere: A fösvény
  3. A.P. Csehov: Három nővér
  4. I.L. Caragiale: Zűrzavaros éjszaka
  5. Füst Milán: Boldogtalanok
  6. Molnár Ferenc: Liliom
  7. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja