BÁBMŰVÉSZET szak

 

A marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem 2002-ben indította el a bábszínész képzést román nyelven, majd következő évben, 2003-ban magyar nyelven is. Közben az egyetem neve Művészeti Egyetemre változott és 2006 óta, amikor áttért a bolognai oktatási rendszerre, a bábművészet iránt érdeklődőknek több szinten is kínál képzést: alap (BA), magiszteri (MA), valamint Színház szakterületen doktori (PhD) fokozaton. Az egyetem keretén belül két kar működik, a Román Művészeti kar és a Magyar Művészeti kar.

Alapfokon Bábszínész-szakon, magiszterin Bábművészet és Alkalmazott bábművészet szakon tanulhatnak az érdeklődők. A Bábművészet szakirány 2011 óta egy külön erre a célra tervezett és épített épületben működik, ahol osztálytermek, előadóterem, valamint műhelyek állnak a hallgatók rendelkezésére, hogy megfelelő körülmények között tanulhassanak. A Stúdió 2.1 előadótermében  a diákok rendszeresen megmutatkoznak a közönség előtt a különböző technikákkal készült vizsgaelőadásaikkal.

A pedagógiai célkitűzésünk, hogy az állandó tanári kar irányításával, akkreditált tanterv alapján folyó képzés kiegészüljön élménypedagógiával és nemzetközi -, valamint belföldi fesztivállátogatásokkal is. A bábszínész szakon a kezdetekben bábszínészmesterséget oktattak: Barabás Olga, Palocsay Kisó Kata, Adrian Brandus, Kozsik (Novák) Ildikó, Máthé Rozália, Szőlősi- Pénzes Szilárd, Gönczy Katalin. Jelenleg alapállásban Novák Ildikó, Máthé Rozália és doktoranduszként Bonczidai Dezső irányítja a hallgatók szakmai fejlődését.

Ezidáig a Vendég tanár (Visiting Professor) programban meghívottaink voltak: Kovács Ildikó (2003), Cristian Pepino (2010), Lengyel Pál (2010), Lénárt András (2006, 2009, 2015), Kuthy Ágnes (2014), Pályi János (2017), Sramó Gábor (2018), Szabó Attila (2018), Adela Moldovan (2018), akik személyes varázsukkal és szakmai elkötelezettségükkel hatást gyakorol(hat)tak hallgatóink fejlődésére és színházról való gondolkodására.

Az Erasmus+ program keretén belül pedig diákjaink részt vehetnek más európai egyetemek oktatási programjaiban is.

A bábszínész szakon kétévente indítunk magyar nyelvű osztályokat.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

 

1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):

A zenei képesség, ritmusérzék és mozgás, valamint mozgatási készség felmérése, versmondás

A vizsga menete:

a.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra (a

jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata),  majd egy báb vagy tárgy segítségével el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által kért zenés, ill. ritmusgyakorlatokat. Erre a vizsgára  fekete mozgásruha és balettcipő használata kötelező;

b.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját

vizsgarepertoárjából.

 

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):

Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére),

Bábimprovizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra

A vizsga menete:

a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;

b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget

a saját vizsgarepertoárból;

c.) A jelentkező  egy bábu  vagy  tárgy  felhasználásával  rövid színpadi jelenetet rögtönöz a vizsgabizottság által megadott témára. [1]

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe.

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint egy-két éneket és dallamot (a táncpróbához). A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.

  • A színművészet és bábművészet szakra egyaránt jelentkezők számára nem kötelező két különböző vizsgarepertoár összeállítása.

Ha két jelentkező médiája azonos, a II. szakasz a) alpontjánál  elért jegyet vesszük tekintetbe.

 


[1]  Képességfelmérés szintjén