KOREOGRÁFIA szak

Szakterület: Színház- és előadásművészetek

A koreográfia szak alapképzésének célja olyan, megfelelő színházi és táncművészeti műveltséggel rendelkező koreográfusok képzése, akik felkészültek a színpadi és egyéni táncművészeti alkotások megtervezésére, gyakorlati megvalósítására. A képzés feladata a hallgatók tehetségének, művészi érzékenységének és kifejező eszköztárának fejlesztése, azon megszerzett tánctechnikai és elméleti ismeretek birtokában, melyek szakmai felkészültségükben lényeges szerepet töltenek be. Így tehát az alapfokon megszerzett ismereteik és tapasztalataik alapján képessé válnak az aktív koreográfusi szerep betöltésére a művészeti élet különböző területein. Az egyetemen folyó koreográfia szak alapcélkitűzése tehát, olyan koreográfusok képzésére fókuszál, akik tanulmányaik végeztével képessé válnak egyéni és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére, létrehozására, valamint az előadóművészekkel való kreatív együttműködésre.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 1. SZAKASZ: kizáró jellegű gyakorlati vizsga – (elfogadott / elutasított)

  1. Zenei képességek felmérése:

A vizsga e szakaszában a zenei képességek felmérésére (ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória, stb.) kerül sor, mely különböző típusú feladatok elvégzését kívánja a jelentkezőtől. Továbbá a jelentkezőnek énekelnie kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dalból (sanzon, kuplé, operett, daljáték, opera, musical, vagy más zenés színházi alkotásokból kiemelt zenei rész), melyet a jelentkező szabadon állít össze. A jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret, zenei alap, valamint hangszer használata is.

 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelentkező zongorakíséretet igényel, a beiratkozáskor a vizsgarepertoárral együtt le kell adnia a partitúrát (abban a hangnemben, melyben énekelni fogja).  

 

  1. A test mobilitásának és plaszticitásának felmérése különböző gyakorlatokon keresztül
  2. Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján.

 

2. SZAKASZ:

 

1. Mozgásimprovizáció a bizottság által megadott téma alapján.  Időtartam : 3-5 perc;

 

2. 5 tánc bemutatása a jelentkező saját repertóárjából.

 

Megjegyzés: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóárnak kötelező módon min. 5 táncot / koreográfiát kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc stb), élő-, vagy zenei alap kísérettel. A vizsgarepertoárt a felveteli.mmk@gmail.com címre kell beküldeni, az online iratkozással egyidőben, a név és a szak feltüntetésével.

             

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük figyelembe.